„Senior na drodze. Jestem świadomy-będę bezpieczny”. - Wiadomości - KPP w Brodnicy

Wiadomości

„Senior na drodze. Jestem świadomy-będę bezpieczny”.

Data publikacji 25.07.2018

Policjanci dołączyli do akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Senior na drodze. Jestem świadomy - będę bezpieczny”, zorganizowanej przez Krajową Radę Ruchu Drogowego i Ministerstwo Infrastruktury.

Celem akcji jest kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego powyżej 60 roku życia, budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych na drodze oraz wzrost świadomości społecznej w zakresie bezpiecznego zachowania się na drodze.

W związku z tym 1.08.2018r w Bydgoszczy oraz 2.08.2018r w Toruniu zostaną przeprowadzone warsztaty z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Warsztaty te pozwolą na zapoznanie się lub przypomnienie obowiązujących zasad poruszania się w ruchu drogowym, zaprezentowanie przykładów właściwego stosowania elementów odblaskowych oraz obowiązkowego wyposażenia rowerów i zwrócenie uwagi na zachodzące z wiekiem zmiany fizjologiczne oraz psychomotoryczne wpływające na percepcję i możliwość poruszania się po drodze.

Na potrzeby akcji działa portal „Senior Bezpieczny Na Drodze” pod adresem : www.SeniorNaDrodze.pl.

Publikacja: Agnieszka Łukaszewska